• Facebook App Icon

סדנה

מפגש חוויתי העוסק  בזהות אישית וקבוצתית ובאפשרות  הגלומה במילה  הכתובה,  הדבורה והמושרת ליצור שינוי חברתי ופוליטי. המשתתפים בסדנא מגבשים כלים לביטוי עצמי ומוזיקלי מתוך מודעות לעצמם ולסביבתם. הסדנאות עוסקות בכתיבת קטעי טקסט ומוזיקה אישיים וקבוצתיים, כאשר במקביל לעבודה הטקסטואלית מתקיימת למידת כוחו של הקצב תוך תרגול אישי וקבוצתי של שימוש במקצבים ובסגנונות מוסיקליים שונים. כמו כן מושם דגש על יכולת ההגשה של הטקסטים הכתובים דרך הבנה ותרגול של מושגי מפתח כגון:דיקציה, חריזה, flow (זרימת קצב), שפת גוף, שימוש נכון בקול, beatbox ועוד. הסדנאות מותאמות לכל גיל ולכל שפה.

חזרה