top of page

"להאיר את העיר" - שיתוף פעולה עם רשת עמל ותיכון כפר קלנסוואה, 2018

תוצרים

"אני פה מסתכל" - שיתוף פעולה עם קידום נוער אזור, 2017

סדנת כתיבה והקלטת שיר עם ביה"ס "יחד" בחולון, 2013

קבוצת הכתיבה בשיתוף בני הנוער ב"מגדלור" בת- ים, 2014

"פותחים את הבית"- אירוע סוף שנה 2015

קבוצת הכתיבה "שיר חדש" בבת-ים, 2016

קבוצת הכתיבה

ב"בית חם לנערה - עג'מי", 2017

קבוצת הראפ של בית סיסטם עאלי, 2015

"אדמה" - קבוצת הכתיבה 2016

"דור חדש" - תלמידי ביה"ס עמל 1, 2015

ניר אטנלוב באירוע "בת בית"

קבוצת הכתיבה מגדלור"ניסנבאום" בת-ים  2015

קבוצת הכתיבה לנערות ונשים,

"בית חם" יפו, 2015

קבוצת הכתיבה תיכון "דרכא" זבולון המר, בת-ים, 2015

bottom of page