top of page

ZOOM - "סדנא "יצירת שינוי

פעילות חוויתית ומעשירה הנושאת בחובה ערך מוסף ומנוע לדיון. מותאמת לגיבוש צוותים, בניית דינמיקה קבוצתית, הענקת כלים חינוכיים ועוד. 


הסדנה מהווה מפגש חוויתי מהנה העוסק בזהות אישית וקבוצתית דרך התנסות ביצירה ככלי לשינוי. משתתפי הסדנה מגבשים כלים לביטוי עצמי ומוזיקלי, הסדנאות עוסקות בכתיבת קטעי טקסט ומוזיקה אישיים וקבוצתיים, כאשר במקביל לעבודה הטקסטואלית מתקיים דיון בקשר בין יצירה אמנותית, חינוך ואקטיביזם.
במהלך המפגש נכיר ונתרגל מושגי מפתח כגון: דיקציה, חריזה, flow (זרימת קצב), אלתור, שימוש מגוון בקול, beatbox ועוד. 


הסדנאות מותאמות לכל גיל ולכל שפה ומקיימות סביבה יצירתית בה המפגש בין שפות, סיפורים וזהויות מהווה מקור ללמידה והשראה.

חזרה

bottom of page