f8a19e10-ae35-4200-9d80-8027482c24e8_edi

ZOOM - סדנה ב

מפגש חוויתי המותאם תקופה המקוונת, העוסק  בזהות אישית וקבוצתית ובאפשרות  הגלומה במילה  הכתובה,  הדבורה והמושרת ליצור שינוי חברתי ופוליטי. המשתתפים בסדנא מגבשים כלים לביטוי עצמי ומוזיקלי מתוך מודעות לעצמם ולסביבתם. הסדנאות עוסקות בכתיבת קטעי טקסט ומוזיקה אישיים וקבוצתיים, כאשר במקביל לעבודה הטקסטואלית מתקיימת למידת כוחו של הקצב תוך תרגול אישי וקבוצתי של שימוש במקצבים ובסגנונות מוסיקליים שונים. כמו כן מושם דגש על יכולת ההגשה של הטקסטים הכתובים דרך הבנה ותרגול של מושגי מפתח כגון:דיקציה, חריזה, flow (זרימת קצב), שפת גוף, שימוש נכון בקול, beatbox ועוד. הסדנאות מותאמות לכל גיל ולכל שפה.

חזרה