top of page

סדרה של בין 12-20 סדנאות (משתנה) שבועיות העוסקות בכתיבה, הלחנה ראפ וספוקן וורד. סדרת המפגשים מהווה תהליך יצירתי מעמיק תוך דיון בסוגיות של שייכות, יחסי כח, אלימות, גזענות ושינוי חברתי. התהליך החינוכי הדינמי מלווה בהתנסות במגוון כלים יצירתיים בהם כתיבה יוצרת, תיפוף גוף, תיאטרון, הקלטה באולפן, שירה, פיתוח שמיעה, שימוש נכון בקול, אלתור ועוד. 

 

דרך הסדנאות, בני ובנות נוער רוכשים כלים לביטוי אישי, התמודדות רגשית, וניסוח השינוי אותו הם היו רוצים לחולל בקהילות שלהם. התהליך משלב התפתחות אישית וכתיבת טקסטים אישיים עם משימות קבוצתיות ויצירה משותפת. הפרויקט חינוכי מסתכם בשיא של יצירת תוצר אמנותי מקורי (בדרך כלל שיר ווידיאו קליפ), פרי יצירתם של בני ובנות הנוער.

סילבוס בראשי פרקים:
1. היכרות 

2. בניית קבוצה + זהות אישית

3. כוחה של השפה

4. הכנה לקראת מפגש משותף
5. מיפוי ושייכות קהילתית

6. ראפ א'- תוכן

7. ראפ ב'- שפה

8. עיסוק בסטריאוטיפים וייצוגים של  תרבות פופולארית, מזרח מול מערב 

9. סדנת פרפורמנס 

10. חזרות וכתיבה

11. הקלטה

12. הופעה + מפגש סיכום

חזרה

תכנית באמנות ומעורבות חברתית

bottom of page